www.UfoQuest4Truth.com

UFO WAARNEMINGEN WEBSITE

Mind-Control Microchip Verichip Welcome to the Machines
Petitie: www.verichip.yourownrisk.nl/petitie.asp
See video: www.youtube.com/..VerichipWelcometotheMachines
Everything you need to know about coherent EM Mind-Control technologies - by Nick Begich: www.video.google.nl/videoplay?docid=-2497840938718341112&q=nick+begich

Een Rapport van het Europees Parlement t.a.v. Klimaatontregeling en H.A.A.R.P. : www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+PDF+V0//NL

27. is van mening dat HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) wegens de ingrijpende gevolgen daarvan voor het milieu een mondiale aangelegenheid is en dringt erop aan...

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+PDF+V0//NL

Rapport van het Europees Parlement:

30. roept in het bijzonder op tot het sluiten van een internationaal verdrag voor een wereldwijd verbod op onderzoek en ontwikkeling, zowel in de militaire als in de civiele sector, die erop gericht is om kennis omtrent de werking van de menselijke hersenen op basis van chemische of elektrische processen, geluidstrillingen of anderszins in te zetten voor de ontwikkeling van wapens die het mogelijk maken om mensen op enigerlei wijze te manipuleren, met inbegrip van een verbod op alle eventuele huidige of toekomstige toepassingen van dergelijke systemen.
I am absolutely opposed to a national ID card. This is a total contradiction of what a free society is all about. The purpose of government is to protect the secrecy and the privacy of all individuals, not the secrecy of government. We don't need a national ID card.
Ron Paul

Rate this file (current rating : 2 / 5 with 6 votes)
Rubbish
Poor
Fair
Good
Excellent
Great