www.UfoQuest4Truth.com

UFO WAARNEMINGEN WEBSITE

www.geocities.com/roggemansmarcel/zion.htm


DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN ZION


-- ------------------------------------------------------------------------------

De Joden werden steeds het mikpunt in de geschiedenis van talrijke vervolgingen. Steeds werden zij herhaaldelijk het slachtoffer van anders denkenden en komplotten tegen hun soevereiniteit. In deze studie werd er al geregeld naar verwezen. De uitroeiing van de Joden tijdens het Naziregime vindt haar oorsprong in een eeuwenoude geschiedenis die terug opflakkerde in Frankrijk, Duitsland en Rusland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een van de geschriften die daar een belangrijke bijdrage heeft toegeleverd was de publikatie van een manuscript dat wij vandaag kennen onder de naam de Protocollen van de Wijzen van Zion. De Protocollen van de Wijzen van Zion behoort tot het meest controversi?le geschrift van de 19? en 20? eeuw. Het zou niet zinvol zijn een uittreksel te publiceren over deze Protocollen omdat de schrijfwijze zo onlogisch is dat je hiermee het risico zou lopen belangrijke elementen te vergeten. Eigenlijk komt het neer op een occulte geheime organisatie die er naar streeft om de wereldheerschappij in handen te krijgen. Het geschrift is al het ware de voorstelling van een absoluut autoritair regime waar enkel de Wijzen, zijnde de gezagsdragers, de absolute heerschappij hebben over de wereld. Er wordt slecht ??n religie toegestaan en ??n manier van denken. Deze organisatie zou tot doel hebben de hele financi?le wereld in handen te krijgen. Dit was de aanzet om dit geschrift aan de Joden toe te schrijven die de auteurs zouden zijn geweest van dit afschuwelijke document. Deze korte analyse wil met klem duidelijk maken dat het een vervalsing is en als drogreden heeft gediend een excuus te zijn om de Joden zowel in Rusland, in het begin van de twintigste eeuw, als later onder het Naziregime uit te schakelen. Het geschrift heeft een enorme invloed gehad bij de Tsaren en de Nazis.


Rate this file (current rating : 2.5 / 5 with 2 votes)
Rubbish
Poor
Fair
Good
Excellent
Great